วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

ปี 2010 อัตราคนว่างงานพุ่ง 205 ล้านคน - คนทำงาน เดือนมกราคม 2554


ปี 2010 อัตราคนว่างงานพุ่ง 205 ล้านคน - คนทำงาน เดือนมกราคม 2554

อ่านทั้งฉบับได้ที่ http://prachatai.com/multimedia/pdf/labournews/18