วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

“ลดน้ำหนัก" หรือ "งดบิน” สิทธิในร่างกายของคนทำงาน - วารสารคนทำงาน มีนาคม 2554

“ลดน้ำหนัก" หรือ "งดบิน” สิทธิในร่างกายของคนทำงาน - วารสารคนทำงาน มีนาคม 2554

อ่านทั้งฉบับได้ที่
http://www.prachatai3.info/multimedia/pdf/labournews/20
หรือ http://www.scribd.com/doc/52259755/workazine-2011-03