วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สถานการณ์แรงงานประจำสัปดาห์ 22 - 28 พ.ค. 2554

สถานการณ์แรงงานประจำสัปดาห์ 22 - 28 พ.ค. 2554
> สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไม่เห็นด้วยนโยบายขึ้นค่าแรง
> ลูกจ้างกรุงรอไปก่อนยังไม่เคาะปรับค่าแรง
> ครส. ไต่สวนกรณี บ.ฝรั่งเศส เลิกจ้างคนงานหลังเป็นสมาชิกสหภาพฯ
> ฮอนด้ายังขาดแคลนอะไหล่ พักงานอีก 14 วัน
> เอกชนประเมินความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นหลังเปิดเออีซี
> คกก.รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เห็นชอบแก้ไขประกาศ กก.รสก.ให้สอดคล้องกับกม.ใหม่ที่จะบังคับใช้ 16 ก.ค
> เครือข่ายผู้ใช้แรงงานร้องให้ชะลอตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
> หวั่นแรงงานคืนถิ่นไม่ได้ใช้สิทธิในเขตเลือกตั้ง
> แรงงานเร่งวางมาตรการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานรับสังคมผู้สูงอายุ
> ซิโน-ไทยอ้อนนำเข้าแรงงาน 2 พันคน

อ่านรายละเอียดได้ที่ ประชาไท ตาม link นี้ http://www.prachatai.com/journal/2011/06/35210