วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

ใครว่างานหนักไม่เคยฆ่าคน - วารสารคนทำงาน พฤศจิกายน 2553

ใครว่างานหนักไม่เคยฆ่าคน - วารสารคนทำงาน พฤศจิกายน 2553

อ่านทั้งฉบับได้ที่ http://prachatai.com/multimedia/pdf/labournews/16