วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

“ฟุกุชิมาฮีโร่” ใครจะรู้ว่าพวกเขาคือคนงานที่ขาดความมั่นคง - คนทำงาน เม.ย. 54

“ฟุกุชิมาฮีโร่” ใครจะรู้ว่าพวกเขาคือคนงานที่ขาดความมั่นคง - คนทำงาน เม.ย. 54

อ่านทั้งฉบับได้ที่ 
http://prachatai.com/multimedia/pdf/labournews/21
หรือ http://www.scribd.com/doc/54535859/workazine-2011-04