วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

สถานการณ์เจรจาข้อเรียกร้องปี 2553 - คนทำงาน ธันวาคม 2553

สถานการณ์เจรจาข้อเรียกร้องปี 2553 - คนทำงาน ธันวาคม 2553

อ่านทั้งฉบับได้ที่ http://prachatai.com/multimedia/pdf/labournews/17