วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

เมื่อสหภาพแรงงานประท้วง "ฮอบบิท" - คนทำงาน ฉบับเดือนตุลาคม 2553

เมื่อสหภาพแรงงานประท้วง "ฮอบบิท" - คนทำงาน ฉบับเดือนตุลาคม 2553
อ่านทั้งฉบับได้ที่ http://prachatai.com/multimedia/pdf/labournews/15