วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

วารสารคนทำงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2554

วารสารคนทำงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2554

อ่านทั้งฉบับได้ที่ http://prachatai.com/multimedia/pdf/labournews/19
หรือ http://www.scribd.com/doc/50609374/workazine-2011-02